Typy tisku

FDM (fused deposition molding)

Typ tisku FDM

Při tisku technologii FDM se jedná o roztavení tiskové struny a následné extrudování tekutého plastu na tiskovou podložku v tenkých vrstvách. V momentě když jedna vrstva vytuhne, tryska se posune směrem nahoru a začne se na ni aplikovat další vrstva. Postupným vrstvením jsme schopni vytisknout celý model.

Výhody

Nevýhody

Ukázka tisku FDM

SLA (stereolithography)

Typ tisku SLA

Technologie SLA využívá pro tisk světlocitlivého resinu. Resin je nalitý do nádržky s průhledným dnem, do které se následně ponoří tisková podložka. Po zahájení tisku se promítají vrstvy modelu pomocí obrazovky pod nádržkou na tiskovu podložku. Po vytvrdnutí resinu se tisková podložka posune výš a tiskárna začne tvořit další vrstvy.

Výhody

Nevýhody

Ukázka tisku SLA