O projektu

Další informace o projektu (výroční zprávy, záměr projektu a jiné) lze najít na Wiki Silicon Hill